Z widokiem na Wawel

Dość powszechne jest przekonanie, że to przedwyborcza debata telewizyjna miedzy Nixonem a Kennedym w 1960 roku zapoczątkowała erę „mediatyzacji” polityki. Richard Nixon był doświadczonym politykiem, John F. Kennedy mało znanym senatorem. Nixon zgodził się na zorganizowanie debaty telewizyjnej. Nie przypuszczał jednak, że pozornie nic nie znacząca dyskusja przed kamerami przechyli szalę zwycięstwa na stronę jego rywala. Dziś debatę tę uznaje się za klasyczny przykład tego, jak ważne w wystąpieniach publicznych są nie tylko treść, ale i mowa ciała, pewność siebie, poznanie oraz wykorzystanie słabości kontrkandydata. O medialnym wizerunku polityków rozmawiają goście Pawła Nowakowskiego: dr Konrad Oświecimski z Akademii Ignatianum w Krakowie i dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.