Z widokiem na Wawel

Kameralny, studyjny program publicystyczny o tematyce historycznej. Punktem wyjścia każdego z odcinków jest rocznica lub bieżące wydarzenie, przypadające w okolicach dnia emisji, które stanowi podstawę do dyskusji z zaproszonymi gośćmi. To pretekst do ukazywania analogii historycznych, naświetlania podobnych zdarzeń w innych kręgach kulturowych oraz do sięgania w głąb przeszłości. Program nie omija zagadnień dyskusyjnych, czy kontrowersyjnych (np. opuszczenie granic Polski przez rząd i naczelne dowództwo 17 września 1939). Ich sposób omówienia różni się jednak od tradycyjnych dyskusji na te tematy. Na pierwszy plan bowiem wysunie się ustawienie takiego wydarzenia w świetle innych, podobnych historycznie sytuacji. W tym wypadku np. opuszczenie kraju przez Jana Kazimierza, w okresie drugiej wojny północnej, czy decyzja dowództwa w okresie powstania listopadowego. Drugorzędny charakter ma tutaj klasyczny spór o ocenę. Nakreślona w rozmowie z gośćmi panorama uwzględnia punkt wyjścia podróży – widok na Wawel.

Kraj pochodzenia: Polska
Czas trwania odcinka: 25 minut