Z przytupem

„Krok chodobiegu”, „cwał” czy „kulawy” to tylko niektóre elementy krakowiaka korowodowego, o którym mowa w kolejnym odcinku cyklu. Więcej o tym tańcu powiedzą nam Katarzyna Chodoń i Arkadiusz Szałata.