Z archiwum IPN

Marian Gołębiewski – cichociemny, żołnierz AK i WiN, członek opozycji antykomunistycznej w PRL, z wykształcenia nauczyciel. Pochodził z Płońska. W marcu 1939 r. przeniósł się do Kołomyi, gdzie pracował w szkole powszechnej jako nauczycie