Z archiwum IPN

To zupełnie nie znana ogółowi historia niezwykle patriotycznej rodziny z mazowieckiej wioski Rząśnik, leżącej w powiecie pułtuskim. Liderem dla trzech braci i dwóch sióstr /wszyscy zaangażowani w konspirację antyniemiecką i antysowiecką/ był Jan Kmiołek, rocznik 1919. Dwa razy przez Niemców aresztowany, więziony w obozach do skrajnego wycieńczenia. Kiedy wkroczyli Sowieci natychmiast rozpoczął walkę najpierw w szeregach ROAK, a później, po jej rozbiciu, w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. To charakterystyczne dla Kmiołka. Natychmiast podporządkowywał się kiedy odnajdował poważną strukturę konspiracyjną, a kiedy jej brakowało, walczył sam ze swymi podkomendnymi. Cech niezwykłości nabiera działalność oddziału u progu lat pięćdziesiątych, kiedy to jego oddział zapisuje na swym koncie ponad 100 różnego typu akcji zbrojnych. Wreszcie jego zwierzchnicy uznają, iż nadeszła pora ostatecznej likwidacji oddziału. Kmiołek otrzymuje skierowanie na rzekomy kurs dywersyjny do Anglii, a w trakcie podróży zostaje pojmany na dworcu w Katowicach 21 sierpnia 1951. Jego podkomendni giną osaczeni w gajówce Jarugi, sam bohater skazany zostaje na 29 - krotną karę śmierci. Ubecy mordują go na Rakowieckiej, a potem niszczą pamięć o nim.