Z archiwum IPN

To zupełnie nie znana ogółowi historia niezwykle patriotycznej rodziny z mazowieckiej wioski Rząśnik, leżącej w powiecie pułtuskim. Liderem dla trzech braci i dwóch sióstr /wszyscy zaangażowani w konspirację antyniemiecką i antys