Z archiwum IPN

Do kręgu tych postaci, którym propaganda PRL dorobiła fałszywy życiorys, należał Karol Świerczewski - jak go powszechnie nazywano - Generał Walter. Po jego śmierci pod wsią Jabłonki w Bieszczadach powstały hagiograficzne utwory literackie o człowieku, który się kulom nie kłaniał, opiewały go czytanki szkolne i filmy. Prawda o Świerczewskim zniknęła kompletnie w powodzi panegiryków i na poszukiwanie tej prawdy wyrusza w Bieszczady dwóch młodych historyków: profesor Grzegorz Motyka z Polskiej Akademii Nauk i Sławomir Poleszak z IPN. Rekonstruując okoliczności śmierci generała od kul UPA, opowiadają jego prawdziwy życiorys. Zawodowy rewolucjonista walczący w wojnie od 20 - go roku, przeciw Polsce po stronie Sowietów, pacyfikujący zbuntowaną Ukrainę. Oddelegowany do nowo tworzonego po wymarszu generała Andersa Wojska Polskiego. Kat z Kąkolewnicy podpisujący wyroki na żołnierzy AK. Sprawca śmierci setek żołnierzy w bezmyślnym ataku na Drezno.