Z archiwum Filmoteki Narodowej

Polska przed II wojną światową była największym producentem filmów w języku jidysz na świecie, które niemal natychmiast trafiały na ekrany amerykańskich kin. Niestety filmy te w zdecydowanej większości zostały zniszczone. Najstarszy wyprodukowany na ziemiach polskich i zachowany we fragmencie film przeznaczony dla ludności żydowskiej to „Meir Ezofowicz” na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej.