Z archiwum Filmoteki Narodowej

Okazuje się iż mimo świadomości, że II Rzeczpospolita nie odzyskała wszystkich ziem na wschodzie, jakie miała przed rozbiorami, to sprawa ta nie znalazła się w centrum zainteresowania polskiego kina. Nieliczne przedwojenne fabuły przedstawiały bądź działy się na kresach wschodnich. W audycji przypomniane zostaną fragmenty filmów: „Mazepa” Puchalskiego z 1908 zrealizowanego jeszcze Moskwie, „Tajemnice medalionu”, również Puchalskiego z 1922 ukazującego życie ziemian. „Cham” z 1931r. , ekranizację powieści Elizy Orzeszkowej, „Barbara Radziwiłłówna z 1936 Józefa Lejstesa, by na tej podstawie odmalować obraz kresów wschodnich widziany oczami filmowców.