Z archiwum Filmoteki Narodowej

Okazuje się iż mimo świadomości, że II Rzeczpospolita nie odzyskała wszystkich ziem na wschodzie, jakie miała przed rozbiorami, to sprawa ta nie znalazła się w centrum zainteresowania polskiego kina. Nieliczne przedwojenne fabuły przedstawiały bądź d