Z archiwum Filmoteki Narodowej

Jak wyglądał filmowy obraz polskiej armii u progu września 1939 r.? Jakim sprzętem posługiwali się filmowcy w oblężonej Warszawie? Przedstawimy, na podstawie zachowanych w archiwach Filmoteki materiałów, obraz przygotowań do wojny i działania Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku, a także zapis początku wojny z perspektywy uwieczniających codzienne życie filmowców. W audycji pokazujemy dokumenty tamtych czasów: kroniki PAT, czy filmy zrealizowane przez tzw. ekipę Stefana Starzyńskiego oraz film amerykańskiego korespondenta Juliena Bryana.