Z archiwum Filmoteki Narodowej

Jak wyglądał filmowy obraz polskiej armii u progu września 1939 r.? Jakim sprzętem posługiwali się filmowcy w oblężonej Warszawie? Przedstawimy, na podstawie zachowanych w archiwach Filmoteki materiałów, obraz przygotowań do wojny i działania