Z archiwum Filmoteki Narodowej

Jak wyglądał filmowy obraz polskiej armii u progu września 1939 roku? Jakim sprzętem posługiwali się filmowcy w oblężonej Warszawie? Jak wyglądały początki reklamy, która towarzyszyła filmowi od jego narodzin? „Z archiwum Filmoteki Naro