XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Najlepsi uczestnicy XVIII Konkursu Chopinowskiego i ich droga do finałowych przesłuchań.