XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Koncert laureatów XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.