Wynalazki i konstrukcje

Magazyn popularno - naukowy, prezentujący zagadnienia związane z informatyzacją i cybernetyką. Niniejszy odcinek poświęcony został szybko postępującemu procesowi unowocześniania polskiego kolejnictwa. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejn