Wynalazki i konstrukcje

Cykliczna audycja, poświęcona młodym konstruktorom i pasjonatom modelarstwa. W tym odcinku poznajemy młodych ludzi, których pasją jest konstruowanie i naprawa radioodbiorników, jak również szeroko pojęta elektronika. Szansę na ob