Wynalazki i konstrukcje

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w latach 70. XX wieku. Laboratorium. Pracownik naukowy opowiada o nowoczesnych metodach spawalniczych i historii spawania łukowego. Praca w laboratorium, sprawdzanie struktur metali na monitorach. Wypowiedzi inżynier