Wynalazki i konstrukcje

W biurze projektów hutniczych rozmowa Olgierda Wieczorka z przedstawicielem Biprohutu. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego powstało w 1945 roku, jako przedsiębiorstwo państwowe pełniło funkcje projektowo - realizacyjne w przemyśle cięż