Wynalazki i konstrukcje

Już w XIX wieku, Kanał Elbląski został wyposażony w szereg pochylni i śluz oraz urządzenia hydrotechniczne, które pozwalają na żeglugę śródlądową. Osobliwością na skalę europejską jest zespół pięciu pochylni, po których pr