Wykłady i szkolenia

Reportaż o tematyce edukacyjnej dla młodzieży, w którym ukazano dolny bieg rzeki Wisły, ujście Wisły do Morza Bałtyckiego oraz aspekty wykorzystywania rzeki w przeszłości i współcześnie dla przemysłu, obronności, ochrony przyrody, rybołówstwa i turystyki. Trasa podróży akwenami wodnymi, pokazuje śluzy na Wiśle, przemysł portowy i stoczniowy wzdłuż rzeki. Młodzież zapoznaje się ze zniszczeniami rzeki odpadami przemysłowymi i zapobieganiu dalszej erozji. W Ujściu Wisły na Wyspie Sobieszewskiej istnieje ostoja ptaków.