Wykłady i szkolenia

Dokument z cyklu „Politechnika TV”, realizowany w porozumieniu i w ścisłej współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego w latach 1966-1976. Program skierowano do studentów pierwszego i drugiego roku kierunków technicznych, którzy ze względu na niemożność uczestniczenia w tradycyjnych wykładach, mogli przyswoić materiał z takich przedmiotów jak fizyka, chemia czy matematyka. Każdy student pozostawał w stałej łączności z wybraną przez niego uczelnią techniczną, do której udawał się regularnie w celu zasięgnięcia konsultacji, czy wreszcie zaliczenia wszelkich prac kontrolnych i egzaminów. Ośrodek Wrocławski wyspecjalizował się w wykładach z dziedziny matematyki. W tym odcinku omówione zostają definicje, terminy związane i wzory na obliczenie elipsy i hiperboli. Rozwiązane zostają przykładowe zadania. Prelekcję poprowadziła doc. dr Halina Łopuszańska.