Wykłady i szkolenia

Lekcja historii z wykorzystaniem wspomnień kombatantów I Armii Wojska Polskiego, uczestników walk nad Odrą w rejonie Cedyni, Siekierek, Gozdowic, wzbogacona archiwalnymi materiałami filmowymi z okresu II wojny światowej. Opowieści o bitwach w rejonie północnego odcinka rzeki Odry, materiały archiwalne ukazujące działania wojenne nad Odrą, zniszczone mosty. Cmentarz wojenny 1 Armii Wojska Polskiego w Siekierkach, na którym spoczywa 1 987 żołnierzy, w tym 1661 znanych z nazwiska.