Wykłady i szkolenia

Dokument z cyklu „Politechnika TV”. We wrześniu 1966 r. Telewizja Polska wprowadziła − w porozumieniu z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego − cykl wykładów Politechniki Telewizyjnej o charakterze edukacyjnym, przeznaczon