Wykłady i szkolenia

Zapis rozmowy z docentem doktorem Stanisławem Szpilczyńskim, specjalistą chorób nerwowych, na temat jego uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Historii Medycyny w Quebec w Kanadzie. Doktor był tam jedynym reprezentantem z Polski. Przedmiotem obrad podczas Kongresu był wpływ medycyny europejskiej na medycynę amerykańską po uzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone, a także zagadnienie medycyny Indian Ameryki Północnej.