Wykłady i szkolenia

Profesor Konrad Górski, literaturoznawca, o III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. "Wielka Improwizacja" jest kulminacyjnym punktem potęgi talentu poetyckiego wieszcza. Nie jest samodzielnym utworem. Stanowi część składową osobistego dramatu głównego bohatera. Streszczenie III część "Dziadów". - Kluczowymi dla zrozumienia dzieła Mickiewicza są teorie: dwóch dusz w człowieku oraz snu. Analiza przemówienia Konrada do Boga. Przedstawienie filozofii, którą inspirował się poeta pisząc "Improwizację". Istota cnoty. - Starożytna idea, że jest ona wiedzą odżyła w XVIII wieku. Na niej wychowywał się Mickiewicz zanim stał się romantykiem. Dzieło Hugona Kołłątaja "Porządek fizyczno - moralny(...)". Kategoria cierpienia. "Dziady cz. III" jako wyraz poglądu, że Polska znosi katorgę bez winy. W tym kontekście analiza słów Konrada, który prosił Boga o "rząd dusz". Omówienie ekstazy i cierpienia bez winy w sensie ekspiacyjnym, którą to ideę rozwinął Mickiewicz w "Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego". Wyjaśnienie analogii męki Chrystusa i ówczesnej sytuacji Polski.