Wydarzenia

Podczas konferencji w berlińskim Wannsee w 1942 roku, zapadły kluczowe decyzje dotyczące masowej eksterminacji Żydów na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Niemcy zapoczątkowali tam wtedy powstanie prawdziwych fabryk śmierci.
Do udziału w debacie w 80. rocznicę tej wstrząsającej narady, zaproszono najwybitniejszych historyków, którzy od wielu lat zajmują się zagadnieniem zagłady. Wytłumaczą oni widzom niezwykle złożoną historię konferencji i jej wpływu na dalszy przebieg zagłady.