Wydarzenia

Podczas konferencji w berlińskim Wannsee w 1942 roku, zapadły kluczowe decyzje dotyczące masowej eksterminacji Żydów na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Niemcy zapoczątkowali tam wtedy powstanie prawdziwych fabryk śmierci. Do udziału w d