Wydarzenia

Traktat zakończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-20, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Poprzedzony był Umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Feder