Wydarzenia

Reportaż dokumentuje jubileusz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W ramach obchodów rocznicy otwarto Światowe Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pułtusku. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od 30 lat wspiera rodaków rozsianych za granicami kraju miedzy innymi na Białorusi. Działania stowarzyszenia wspierają artystów, sportowców i edukatorów polonijnych. Reportaż przypomina o kierunkach i przyczynach migracji Polaków.