Wydarzenia

8 września 2021 roku minęło 40 lat od przyjęcia przez I Zjazd NSZZ Solidarność „Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej”. To „Solidarność” rozpoczęła proces, który doprowadził do obalenia muru berlińskiego i zmian w t