Wydarzenia

W czasie Gali Wolontariatu zaprezentowane zostaną sylwetki laureatów konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności, którego celem jest docenienie wolontariuszy, promowanie wartościowych postaw społecznych oraz ukazanie różnorodności wolontariatu. W ramach Konkursu przyznana zostanie nagroda dla wolontariusza lub grupy wolontariuszy, którzy swoimi działaniami wspierają organizacje publiczne i pozarządowe, a także nagroda dla Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. W trakcie gali zaprezentowana zostanie także mapa Miejsc Przyjaznym Wolontariuszom. Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ustanowił specjalne wyróżnienie dla miejsc wzorowej współpracy z wolontariuszami. Ostatnim elementem Gali będzie ogłoszenie Ambasadora Korpusu Solidarności.