Wydarzenia

Galeria Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie została udostępniona publiczności po gruntownym remoncie w zupełnie nowej aranżacji. Jej podstawowym założeniem jest uporządkowanie zabytków wedle antycznych cywilizacji (Egipt, Bliski Wschód, Grecja, Rzym) w kolejności chronologicznej, przy jednoczesnym przedstawieniu wzajemnych więzi poszczególnych cywilizacji oraz ich wpływu na czasy nowożytne. Ekspozycji towarzyszy 6 stanowisk multimedialnych, które w ciekawy i innowacyjny sposób ukażą sekrety sztuki starożytnych cywilizacji.