Wydarzenia

Widowisko z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której 15.08.1920 roku Polacy pokonali Armię Czerwoną. Akcja widowiska telewizyjnego jest prowadzona przez narratora, który przenosi nas w miejsca, gdzie przed 100 laty rozegrały się historycznie wydarzenia. W przeszłość powracamy poprzez materiały historyczne, ikonografię, komentarze, fotografie i filmowe materiały archiwalne, które zaznajamiają widza z postaciami dramatu, rozwojem akcji i sytuacji międzynarodowej. Kolejne etapy widowiska są przedzielone utworami muzycznymi z tekstami najwybitniejszych polskich poetów i twórców piosenek (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana), a także tradycyjnymi pieśniami żołnierskimi i patriotycznymi.