Wydarzenia

Reportaż jest monograficzną opowieścią o Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obchodzącym w 2022 roku swój setny jubileusz. O tym wyjątkowym miejscu, wybitnych postaciach wykładowców i absolwentów opowiadają cenieni polscy muzykolodzy.