Wydarzenia

Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku nie tylko zmienił porządek polityczny ówczesnego świata, ale także obróciła w proch sporą część ówczesnego dorobku kulturalnego. Szczególne wiele szkód wyrządzono w tym kontekście Polsce. Wskutek brutalnej polityki okupantów i prowadzonych na jej terytorium działań wojennych na zawsze utracono część jej przedwojennego dorobku. W myśl hasła „Kultura wielu wymiarów”, które przyświeca działalności Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, organizowany jest Festiwal Kultury Utraconej. Jego cel stanowi przybliżenie strat, które polska kultura poniosła w latach 1939–1945 zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Na przykładzie wybranych twórców i ich dzieł podczas festiwalu zostanie przypomniany wyjątkowy dorobek artystyczny II Rzeczpospolitej i jego fenomen.