Wydarzenia

Co roku obchodzimy Święto Reformacji, które przypomina o wydarzeniach z 31 października 1517 roku. Augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które miały być podstawą debaty publicznej, a stały się początkiem ruchu reformacyjnego Kościoła w Europie. Ponad 500 lat temu Luter domagał się zmian w skorumpowanej, jego zdaniem, hierarchii kościelnej. Zakwestionował autorytet papieża i soborów, twierdząc, że jedyną podstawą wiary jest Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym, a zbawienie człowiek może otrzymać z Łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ks. dr M. Luter odrzucił też, jako nie biblijną, zasadę celibatu księży, kult świętych i relikwii. Bezpośrednim zaś powodem jego wystąpienia była sprzedaż przez papieża odpustów czyli odpuszczania grzechów za pieniądze. Dziś pamiątkę Reformacji obchodzi się po to, by wciąż na nowo uświadamiać sobie, co przyniosła w historii i kultury Europy. Odprawiane w Święto Reformacji nabożeństwa w protestanckich kościołach mają szczególny charakter. W ich trakcie często odczytuje się fragmenty tez, a także śpiewa hymn Luteran skomponowany przez ks. dr. Marcina Lutra - pieśń Warownym Grodem.