Wszystko o kulturze

Program składa się z czterech części, poświęconych poszczególnym dziedzinom: WOK Muzyka, WOK Teatr, WOK Sztuka, WOK Książki. Każda z nich przedstawia aktualne wydarzenia z danej dziedziny, omawia najciekawsze zjawiska, opinie ekspertów.