Wszystko o kulturze

Nowy co tygodniowy magazyn kulturalny WOK - Wszystko o Kulturze Program składa się z czterech 10 - minutowych części, poświęconych poszczególnym dziedzinom: WOK Muzyka, WOK Teatr, WOK Sztuka, WOK Książki. Każda z nich przedstawia aktualne wyda