Wszystko o kulturze

Nowy co tygodniowy magazyn kulturalny WOK - Wszystko o Kulturze
Program składa się z czterech 10 - minutowych części, poświęconych poszczególnym dziedzinom: WOK Muzyka, WOK Teatr, WOK Sztuka, WOK Książki. Każda z nich przedstawia aktualne wydarzenia z danego zakresu kultury, dyskutuje najciekawsze zjawiska, prezentując zdanie ekspertów. W spektrum zainteresowań znajdą się koncerty, spektakle, wystawy i festiwale z całego kraju.
W programie:
WOK Muzyka:
WOK Teatr:
WOK Sztuka:
WOK Książki:

Każda z części magazynu będzie realizowana w autorski sposób. WOK Teatr realizowany przez Adriannę Geins będzie prowadzony przez Macieja Nowaka dyrektora Instytutu Teatralnego. Swoją wizją muzyki, zarówno poważnej jak i popularnej, podzielą się krytycy: Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński w programie realizowanym przez Elżbietę Rottermund i Grzegorza Jankowskiego. WOK Książki prowadzą Antonina Turnau i Szymon Kloska, realizacja Elżbieta Rottermund i Grzegorz Jankowski. WOK Sztuka reżyseruje Paweł Kloc przy współpracy Anny Zakrzewskiej, prowadzenie Adriana Prodeus. Autorem oprawy wizualnej całego magazynu jest grafik i designer Hakobo.