Wszyscy święci z Rakowic i Salwatoru

O Wszystkich Świętych z krakowskich Rakowic opowiada znakomity fotograf oraz członek Bractwa Dobrej Śmierci – Adam Bujak. Oprowadza nas po grobach wybitnych artystów: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Mehoffera. Nie zapominamy również o największym twórcy polskiego malarstwa historycznego – Janie Matejce. Wędrówkę kończymy modlitwą na grobie rodziców Ojca Świętego Jana Pawła II.