Wszyscy święci

O Wszystkich Świętych z krakowskich Rakowic opowiada znakomity fotograf oraz członek Bractwa Dobrej Śmierci – Adam Bujak. Oprowadza nas po grobach wybitnych artystów: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Mehoffera. Ni