Wszyscy święci

Historię Wszystkich Świętych z krakowskiego Salwatoru przedstawia nam poeta, aktor, bard – Leszek Długosz. Wspólnie odwiedzamy grobowiec rodzinny hrabiów Rostworowskich, Juliusza Osterwy i jego żony Matyldy z Sapiehów Oster