Wszyscy jesteśmy braćmi

Przez Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne „przewinęło” się już ponad tysiąc osób. W murach, w których uczą się klerycy, znaleźli swój tymczasowy dom. Co jakiś czas do Katowic przyjeżdżają kolejne konwoje humanitarne od