Wszyscy jesteśmy braćmi

Kilkanaście rodzin zastępczych, w sumie ponad trzydzieści osób, znalazło swój azyl w Centrum Idei ku Demokracji przy Kościele Akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Przyjechali z terenów Ukrainy ogarniętych woj