Wszyscy jesteśmy braćmi

Tym razem odwiedzamy Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”. Przebywa tam ponad osiemdziesięcioro dzieci z sierocińców i ośrodków specjalnych z okolic Kijowa. Wszystkie osoby otrzymały wsparcie socjalne, medyczne i terapeutyczne. Będziemy także w parafii w warszawskich Łomiankach, to tu schroniło się około dwóch tysięcy osób z Ukrainy, głównie matki z dziećmi. W parafii powstało Centrum, które zapewnia wsparcie materialne. Uchodźcy mogą tam dostać żywność, odzież, środki czystości, ale też pościel i niezbędne sprzęty. Inicjatorem i organizatorem Centrum jest proboszcz ks. Jacek Siekierski, który od początku akcji koordynuje działania kilkunastoosobowego zespołu powołanej Fundacji i pracę około stu wolontariuszy na terenie Centrum.