Wszyscy jesteśmy braćmi

Tym razem odwiedzamy Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”. Przebywa tam ponad osiemdziesięcioro dzieci z sierocińców i ośrodków specjalnych z okolic Kijowa. Wszystkie osoby otrzymały wsparcie soc