Wszyscy jesteśmy braćmi

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku bezwzględnego ataku tysiące osób straciło życie, a miliony musiały opuścić swój rodzimy kraj. Polacy, w zgodzie z naukami Chrystusa, niosą bezinteresowną pomoc swoim wschodnim braciom i sios