Wspólny dom

W odcinku pokażemy, jak ważna jest aktywizacja seniorów w życie społeczne i jak można się w nią zaangażować. Musimy czuwać nad sobą i uczyć się przeżywać starość w sposób aktywny, a wraz z relacją do Boga, pielęgnować nasze relacje z innymi. Wszystko to pomoże nam, by nie czuć się jedynie widzami w teatrze świata i nie ograniczać się do przesiadywania na balkonie i stania w oknie.