Wspólny dom

Nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych zasobach, które można by eksploatować, zapominając, że maja one wartość sama w sobie. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie