Wspólny dom

W odcinku pokażemy, że troska o zwierzęta definiuje nasze człowieczeństwo. Prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest