Wspólny dom

Stały wzrost degradacji środowiska, zanieczyszczenia, nieprzerwane stosowanie paliw kopalnych, intensywna eksploatacja rolnicza, wytrzebienie lasów a przy tym wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, pustynnienie gleby, topnienie lodowców, brak troski o wodę oraz kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie, życiu ludzi i zwierząt – to powód do troski o Ziemię, do której wzywa nas papież Franciszek.
W programie pokazujemy, jak odpowiedzialnie zaangażować się w ochronę przyrody.