Wpół do Trzeciej RP

W odcinku o przemianach, które po wyborach w czerwcu 1989 roku, nastąpiły w szeroko rozumianej kulturze oraz mediach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Radiokomitecie. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk zwany potoczn