Wpół do Trzeciej RP

W tym odcinku śladami Polskiej Kroniki Filmowej prześledzimy nastroje społeczne w ówczesnym województwie ciechanowskim, zajmiemy się problematyką prywatyzacji cudzego dobra oraz znajdziemy odpowiedź na pytanie ile należy czekać na reali