Wpół do Trzeciej RP

Jak zakończyła się misja Czesława Kiszczaka na fotelu premiera, a zaczęła Tadeusza Mazowieckiego? Jak bardzo nadzwyczajne były dwie komisje nadzwyczajne powołane przez sejm kontraktowy? Dlaczego latem 1989 roku, nawet po tak zwanym urynkowieniu gospo