Wpół do Trzeciej RP

Powiemy o poziomie życia Polaków w połowie roku 1990, o Bezpieczniej Kasie Oszczędności, która bezpieczną była tylko z nazwy oraz o przeniesieniu do rezerwy pomnika Feliksa Dzierżyńskiego.